AutoSexi Malaga Airport Transfers - Termen

Termen

De volgende termen worden toegepast aan alle uitgevoerde reservaties in autosexi.com. We vragen u vriendelijk om eventjes tijd te maken en ze te lezen vóór uw reservatie uit te voeren. In deze termen en voorwaarden staat het volgende vermeld:

“maatschappij”,”wij”,”onze” is verbonden aan autosexi sl. Vennootschap die voldoet aan de spaanse wetgeving en geregistreerd is in het register van granada met het nummer b-18513572

“klanten” betekend de persoon die de betaling van de reservatie uitvoerd

“reizigers” zijn de personen die wel of niet vermeld zijn in de reservatie

“hoofd reiziger” is de naam van de peroon die als eerste vermeld staat bij de reizigers

“u” en “uw” behoort aan gelijk welke klant, inbegrepen de reizigers die in de reservatie aangemeld zijn

“de uitvoerder van het vervoer” is de voorziene persoon van het profesionele vervoer die de tranferdienst tot zijn einde brengt

“reservatie” zijn de door ons uitgevoerde diensten van reservatie

“transferdienst” zijn de door ons uitgevoerde diensten voor het vervoer van reizigers op de baan en inclusief eender welke andere dienst die verbonden is aan het voorziene vervoer.

“tranfert bonus”, “reservatie bonus”, “bonus” is de schriftelijke bevestiging van de reservatie die u per mail zal toegestuurd worden

“kontrakt” is de reservatie en de termen evenals andere termen en voorwaarden uitgevoerd in de reservatie

“termen” zijn de termen en voorwaarden

“web” of “website” is het adres van onze website www.autosexi.com

Over ons

Wij bieden individële of voor groepen privé transportdiensten aan. We werken ook met de comerciële naam van autosexi.com die als naam geregistreerd is. Ons sociaal adres is postbus 202, 18690 almuñécar, granada, spanje.

Voor commerciële zaken hebben me de telefoon nummers (+34) 958630708 of 0034 654553932 of ook via onze website www.autosexi.com of mail info@autosexi.com. Wij bieden u onze diensten aan want we zijn een transportbedrijf die transferdiensten aanbiedt voor het vervoer van reizigers en/of we werken als maatschappij met de mogelijkheid u vervoer diensten aan te bieden, waarvoor we over de nodige vergunningen beschikken voor deze aktiviteit.

In geen enkel geval worden de vervoerdiensten aanzien als reizen die gecombineerd zijn met de termen van de wetgeving 90/314/cee van de wet van 13 juni 1990 en volgens de spaanse legislatuur 1/2007 van 16 november waar de tekst goedgekeurd wordt door de wetgeving van verbruik en ander suplementaire wetgevingen. Hiermee is duidelijk dat de maatschappij in geen enkel geval aanzien wordt als een reisagentschap.

Via de website autosexi sl. Worden individuële of voor groepen privé vervoer diensten aangeboden.

Vóór u een dienst bestelt via de website, moet u zeker zijn dat u deze termen gelezen en begrepen hebt daar het belangrijk is voor een daarna opvolgend kontrakt. Bij het reserveren, bevestigt u dat u deze termen gelezen hebt en dat u die aanvaardt zowel voor u als voor alle med reizigers. Indien u één van de voorwaarden niet begrijpt, raden wij u aan om kontakt op te nemen met de klantendienst vooraleer u de reservatie uitvoerdt. Indien u deze termen niet aanvaard, excuseren we ons maar dan kan u geen reservatie met ons afsluiten.

Wijze van betaling

De persoon die de reservatie uitvoerd moet minstens 18 jaar oud zijn en de verantwoordelijkheid hebben om de reservatie online uit te voeren en zeker zijn dat de gegevens kompleet en juist zijn.

Eens het kontrakt opgemaakt is met autosexi sl. De maatschappij zal de nodige stappen ondernemen om de gevraagde vervoe diensten uit te voeren.
Het kontrakt is pas geldig vanaf het moment dat u uw bonus van reservatie van transfer, bevestigd door ons personeel ontvangen hebt per mail. In het geval dat we de gevraagde diensten niet kunnen uitvoeren, zal u daarvan geïnformeerd worden en de aanvraag wordt geanuleerd zonder enige verantwoordelijkheid tegenover u.

U bent veplicht de mededelingen die wij u sturen te herkennen. In geval dat u de ontvangst niet kan bevestigen van een email , zullen onze registers van ons mail systeem het aanzien als proef van ontvangst.

De reservatie bonus van de transfer wordt door u uitgeprint en voorgelegd in de taxi of minibus voor de controle. Indien u de bonus vergeten bent, maak u geen zorgen, geef dan gewoon de naam van de hoofdreiziger aan de bestuurder.

Wijzigingen

In de transer bonus is de aangevraagde plaats van afhaling en aankomst inbegrepen evenals het adres van verblijf. Gelijk welke wijziging of andere details moet schriftelijk medegedeeld worden per mail aan info@autosexi.com vóór de reisdatum en gaat niet in voegen zolang er iemand van ons personeel gewijizigd en bevestigt heeft per mail. U bent verantwoordelijk voor de verhoging van prijs bij de aangevraagde wijzigingen evenvals de aanvraag voor een grotere wagen of wijziging van bestemming die de prijs kan wijzigen.

Eens het kontrakt volledig afgewerkt is vragen we aan de klant indien er een fout is, dit aan onze klantendienst mede te delen binnen het tijdstip van maximum 48 uren vóór de voorziene tranferdienst. De informatie die binnen de 48 uren vóór de uitvoering van de dienst bij ons zijn geeft ons de mogelijkheid het kontakt te wijzigen zonder enige kosten van onzer zijde.

Anulatie door de klant

Gelijk welke anulatie van het kontrakt moet schriftelijk en per mail medegedeeld worden. U kan de anulatie van de reservatie voor de transfer dienst gescheiden doen of de volledige reservatie anuleren tot 12 uren vóór uw aankomst.

Last minute reservaties

Afhankelijk van de route en tijdstip, onze grens voor het aanvaarden van reservaties, varieërt tussen 0 en 24 uren en uitzonderlijk vóór de aanvang van een transferdienst. Indien de aanvraag gebeurt via de website, vragen wij vriendelijk onze klantendienst te bellen op het nummer 0034 654553932 zodat we kunnen nagaan of we een geschikte wagen beschikbaar hebben voor de vraag van transfer . Hou er rekening mee dat onze anulatie politiek afhangt van datum en uur van reservatie.

Kinderstoelen

Zowel de lokale als de nationale wetgeving voor het gebruik van kinderstoelen voor babys en kinderen varieer van land tot land. Niet tegenstaande de huidige legislatie, raden we het gebruik van verhoog of kinderstoelen aan voor jongere dan 12 jaar of tot 135 cm. Voor de veiligheid. Gedurende het verloop van de reservatie wordt u de mogelijkheid aangeboden om kinder of baby stoelen kosteloos te reserveren. Wij vragen u vriendelijk om de leeftijd van de kinderen niet te vrgeten vermelden zodat de bestuurder de geschikte zitplaats kan voorzien.

De hoofd reiziger moet op eigen verantwoordelijkheid nagaan of alles juist verloopt en geplaatst is. De firma neemt de verantwoordelijk voor verkeerd gebruik of plaatsing niet op hem.
Indien u uw eigen kinderstoel wenst te gebruiken, moeten wij daarvoor op voorhand verwittigd zijn zodat we u kunnen verzekeren dat het voorziene voertuig gescikt is voor de plaatsing. Voor groepsdiensten door transport operatoren met minibus en ander gelijkwaardige voertuigen is het niet mogelijk een kinderstoel te gebruiken omdat de zitplaatsen van deze voertuigen niet verenigbaar zijn.

Wij zullen proberen te garanderen dat de kinderen hun nodige zitplaats hebben, steeds wanneer de leeftijd aangegeven is in de reservatie. Indien dit niet zo is kunnen we u ook geen zekerheid geven dat u de gepaste zal overhandigd worden.

Prijs voor de kinderen zoals reizigers.

Kinderen en babys tellen zoals gelijk welk andere reiziger op gebied van plaats in het voertuig, onafhankelijk van de leeftijd en elk kind wordt gerekend zoals een reiziger in de reservatie.

Extra stop pre-reservatie

Indien u een stop wenst voor boodschappen te doen of voor gelijk welke persoonlijke reden vragen wij u vriendelijk dit te melden bij de reservatie zodat we onze voertuigen wegens de nodige tijd kunnen organiseren, zeker in hoogseizoen. Deze dienst wordt apart aangerekend in funktie van het voertuig en de nodige tijd.

Onze verantwoordelijkheid

Indien de normen en voorwaarden door ons niet juist gebruikt worden, zullen we enkel verantwoordelijk zijn voor het verlies of verrokkene schade die voorspelbaar is en in funktie van onze breuk of nalatigheid van deze termen en voorwaarden en enkel tot de waarde van de tarief van de voorziene transfer. Autosexi is niet verantwoordelijk voor gelijk welk verlies of schade die niet voorspelbaar of consistent, evenals voor de strijden die niet direkt toe aan ons of veroorzaakt door ongeval, overmacht of te wijten aan wettelijke of administratieve eisen.
Autosexi kan niet beoordeeld worden als verantwoordelijke voor de incidenten die kunnen voorvallen gedurende de prestatie van diensten, speciaal schade aan de gezondheid, persoonlijke letsels of overlijden die veroorzaakt zijn door onze nalatigheid.

Dit betekend dat overeenstemmend met deze regels kunnen we de verantwoordelijkheid aanvaarden , bv. Overlijden of persoonlijke letsels als resultaat van de dienst van uw tranfer die niet uitgevoerd is volgens de overeenkomst of op een slechte manier van ons of van onze werknemers wegens een verkeerde rijwijze of verkeerd gebruik hiervan. Indien u een klacht wenst uit te voeren, let er op dat het uw verantwoordelijkheid is aan te tonen dat de bestuurder een fout begaan heeft .
Bovendien autosexi zal enkle verantwoordelijk zijn voor wat onze werknemers en bestuurders van de transfervoertuigen doen of niet doen binnen het moment van het uivoeren van hun werk.
Niets in deze termen en voorwaarden zijn uitgesloten of gelimiteerd:

– Onze verantwoordelijkheid tegenover u in geval van overlijden of persoonlijke letsels veroorzaakt door onze nalatenheid
– Gelijk welke van uw rechten zoals verbruiker kan niet uitgesloten of gelimiteerd zijn

We zijn vrijgesteld van gelijk welke veranwoordelijkheid indien de klant een kontrakt opmaakt voor de dienstmet een ander vervoerbedrijf.
We kunnen de juistheid of de betrouwbaaarheid van de inhoud van deze website niet garanderen. Eventuele virus of pirateo is hier inbegrepen. Echter zullen we ons inspannen om op een zeer snelle manier de verbetering van fouten of anomaliën die ons medegedeeld zijn of waarvan men ons verwittigd heeft.

In geval dat dit soort fouten bij het uitvoeren van de reservatie in onze prejudice door een prijslijst of verkeerde informatie, zullen we het kontrakt wijzigen zonder een kompensatie aan te bieden aan de klant.

Gevallen van overmacht

We nemen geen enkele verantoordelijkheid op ons evenals geen enkele econimische kompensatie wanneer we onze werking niet kunnen uitvoeren als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, zowel op een direkte als indirekte manier of door dienstovereenkomst van overmacht buiten onze kontrole die redelijk kan tegemoet komen, inbegrepen maar niet exclusief:
Negatieve meteorologische voorwaarden
Natuurrampen
– terrorisme
– veroorzaakte ongevallen door derden gedurende het diensttraject
– controle punten van de politie
– ongewoon traag verkeer
– industriële akties
– andere akties van overmacht

CONTACT

Alle wijzigingen van kontaktgegevens van de reservatie moeten per mail medegedeeld worden.

In geval van onvermijdelijke veranderingen in uw kontrakt, zal u geïnformeerd worden via mail op het adres die ons gegeven is op het moment van de reservatie. Daar de aanvraag van de reservatie door u gebeurd is via email. Wordt dit aan aanzien als ontvangstbewijs. Het zelfde systeem zal toegepast worden voor gelijk welke wijziging of informatie die wij u kunnen sturen. Daarom is het heel belangrijk dat u ons het juiste email adres opgeeft en dat ook alle ontvangen mails gelezen worden door u tot op het moment van de uitvoering van de transferdienst.
In geval dat uw aankomstvlucht vertraging heeft, zullen we de transferdienst herprogrameren en wordt u een andere bestuurder toegewezen die u zal ophalen op het nieuwe uur. We gebruiken het iata systeem voor vertragingen in de vluchten voor de toespassing van deze termen en voorwaarden.

Indien het niet mogelijk is om met u te praten omdat u ons geen juist telefoonnummer gegegeven hebt die operatief is op het moment van de reservatie, geeft geen signaal, het antwoord apparaat slaat aan of gewoon geenaansluiting, zal uw bestuurder één uur na de landing van het vliegtuig wachten en indien u zich in deze tijd niet meld, zal de transfe dienst niet doorgaan. Autosexi is van dit moment onmiddelijk vrij van alle verplichtingen.

Transferdienst

Indien u de bestuurder van uw persoonlijke transfe dienst en/of minbus bij uw aankomst in de luchthaven niet kan bereiken, is het uw verantwoordeliijkheid om met ons kontakt op te nemen op het nummer die u vermeld staato p de bono van uw reservatie. Indien u dit nummer niet kan bellen en u neemt zelf een andere beslissing voor het vervoer, zal autosexi vrijgesteld worden van uw verplichtingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan dat het uur van ophaling het juiste is. Wij bevelen u aan om twee uur vóór het vertrek van de vlucht aanwezig te zijn op de luchthaven.
Wij zullen u zo dicht mogelijk bij het adres dat u ons opgegeven hebt afzetten en ophalen . In geval dat de toegang via een convencionele route gesloten is wegens weersomstandigheden, verkeersongeval etc, zullen wij op uw aanvraag, een langere weg nemen om ter uw bestemming te geraken maar in deze gevallen bent u verantwoordelijk voor eventuële extra kosten die kunnen ontstaan.

Niet tegenstaande wij u een sms bericht sturen met de bevestiging, deze dienst hangt of van de telefoon netwerken die buiten onze kontrole liggen. Indien een bericht verloren gaat of te laat aankomt, zal de klant zich aan de informatie houden die hij telefonisch of via email ontvangen heeft .

Bagage/capaciteit

Onze prive tranfe voertuigen hebben de capaciteit voor de bagage van minstens één tas of valies per persoon met een totale afmeting van maximum 158 cm (lengte+hoogte+breedte) per artikel. Alle bagage moet medegedeeld worden op het moment van het opmaken van de reservatie. De kleine artikels die aan de voeten van de reizigers kunnen staan, zoals een tas van fototoestel, handtas, of gelijkaardig hoeven niet aangegeven te worden. De reiziger zal verantwoordelijk zijn voor alle ontstane kosten voor het vervoer van te veel bagage die niet gemeld is.

Het aanvaarden van het kontrakt met zijn termen en voorwaarden wordt aanzien als een akkoord dat geen enkele bagage of persoon die tegen de nationale wetgeving in (zoals bv. Vuur voorwerpen) die kunnen schadelijk zijn voor derden en ook geen enkel dier die niet vooraf aangegeven is en vevoerd is in de nodige bache (lijhonden zijn wel toegestaan) evenals een artikel die buitengewoon groot, zwaar of teder is, toegestaan is.

Het vervoer van de bagage en andere bezittingen is volledig onder uw verantwoordelijkheid en risico en is in geen enkel geval onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade van deze. Om het risico van verlies of schade te dekken, kan u vóór uw vertrek een verzekering afsluiten bij een prive maatschappij .

Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de klant

Bij het afsluiten van dit kontrakt zal duidelijk verklaard worden dat:

U meerderjarig bent en volledig gebruik maakt van uw gezonde geest wat u mogelijk maakt de verantwoordelijkheden in samenhang met dit akkoord na te gaan. U bent bewust van de termen , voorwaarden en van de door ons verstrekte informatie die samenhangen met dit kontrakt. U begrijpt dat u gelijk welke wijziging van gegevens die u ons medegedeeld hebt, op een zo snel mogelijk te begrijpen manier dient mede te delen.

De diensten die u zullen verleent worden, stemmen overeen met de gegevens van de reservatie bono die per email opgestuurd is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op het moment van de reservatie het juiste en komplete adres van ophaling en bestemming door te geven. Dus is het uw verantwoordelijkheid om de reservatie bono uit te printen en alles te controleren. Indien de gegevens van de bono niet juist zijn moet u zich in verbinding zetten met de klantendienst om te kunnen wijzigen. U moet goed opletten bij het invullen van het reservatie formulier dat alle verplichte vakjes juist ingevuld zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de reservaties die niet kunnen uitgevoerd worden.

We reserveren ons de mogelijkheid om in geval van intrekkingen door de klant of gevaarlijke situatie, de voorziene reservaties niet te aanvaarden.

Toelatingsrecht en gedrag van de gebruiker

De handtekening van dit kontrakt verleent ons het recht om vervoer te weigeren aan gelijk welke reiziger die volgens criterium van de bestuurder onder invloed van alkohol of drugs een gevaarlijke situatie kan zijn voor de bestuurder van de wagen , andere reizigers of de persoon in kwestie.

Het is niet toegestaan alkoholische dranken te nuttigen in de wagen. Deze verbodenheid verlengt zich naar gelijk welke klasse van verdovende middelen.

Het is verboden in de wagen en omgeving van de wagen te roken.

Talen

Onze website is ter beschikking in het spaans en engels. Onze hulpdienst en bijstand is op gelijk welk moment ter beschikking via het mailadres.

We schenken speciale aandacht aan de kwaliteit van de vertaling van de termen en voorwaarden op onze website van de spaanse versie.

Rechten van de intelectuele eigendom

De rechten van auteur, comerciële merken en andere intelectuele eigendomsrechten van de websites zijn bemiddeld onder een vergunning van de maatschappij die beschermd ziijn door de nationale en internationale normen.

Het is verboden de inhoud van onze website door derden te gebruiken die niets te maken hebben met de reservatie van transfer, inbegrepen wijzigingen en daarna publikatie of totale of gedeeltelijke reproduktie zonder onze volledige toestemming.

Gelijk welk ilegaal gebruik van onze website is onder alle omstandigheden volledig verboden.

Toepasselijke wetten en rechtspleging

De huidige algemene condities zijn geldig volgens de spaanse wetgeving. Het overeengekomen kontrakt tussen de maatschappij en uzelf zijn geldig volgens de spaanse wetgeving. De mogelijke problemen die kunnen ontstaan tussen de klant en wijzelf zullen behandeld worden volgens de spaanse wetgeving in het gerecht van granada.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These General Conditions shall be governed by current Spanish law.

The contract agreed between the Company and you shall be governed in accordance with Spanish legislation.

Settlement of any disputes that may arise between you and us will be subject to Spanish jurisdiction in the courts of Granada.

The invalidity or unenforceability of any provisions of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any other provision of these Terms, which shall remain in full force and effect.

Privacy politiek

De internet gebruiker die toegang neemt tot de website autosexi gebeurd op een anonieme wijze en wordt niet geregistreerd in geen enkele lijndienst.
De gebruiker blijft anoniem gedurende de zoektocht op de website en op geen enkel moment zullen zijn persoonlijke gegevens geregistreerd worden door geen enkele dienstlijn.
Wij, niettegenstaande gebruiken cookies in onze websites om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bv. Firefox of internet explorer en op de manier dat de potenciële klant voorlichting bekomt van de website autosexi.com. Wij gebruiken enkel deze informatie om onze marketing te helpen verbeteren en de persoonlijke gegevens van internet zijn niet inbegrepen in de capture van gegevens.
In antwoord op de vraag van de potenciële klant voor een prijsofferte van een transfe dienst kunnen we persoonlijke gegevns vragen aan de klant zoals email adres om te kunnen corresponderen of in het web register.
Bij het openmaken van een kontrakt met ons , geeft u de mogelijkheid aan autosexi sl om de persoonlijke informatie te gebruiken om de aangevraagde dienst uit te voeren en om ons te helpen voor de keuze van nieuwe diensten die misschien interressant kunnen zijn voor u. Deze offertes van email komen direkt van ons en worden op gewoon formaat naar de klant gestuurd (html etc) . De persoonlijke gegevens worden opgeborgen in de automatische archieven die bewaard worden door ons. Deze gegevens zijn geregisteerd bij de spaanse maatschappij van bescherming van gegevens. We kunnen deze informatie ook gebruiken om de evaluatie van voldoening aan de verbruiker van de aangeboden diensten na te gaan.
Volgens akkoord van de geldige legislatie verloven we ons alle nodige details van gelijk welke persoonlijke informatie die wij in onze beschikking hebben te geven. Indien u vermoed dat de informatie die wij ter beschikking hebben, onvolledig of onjuist is kan u dit schriftelijk mededelen aan autosexi sl, postbus 202, 18690 almuñécar, granada. Deze fouten zullen direkt door de maatschappij verbeterd worden. U kan ook schriftelijk op dezelfde manier een aanvraag indienen van annulering.
We kunnen ook via onze website van andere sites kondities en vertrouwelijkheid bekomen die vershillen van deze firma. We nemen daarvoor geen verantwoordeliijkheid op ons.
Indien we op gelijk welke manier de internet politiek van de maatschappij zouden moeten wijzigen , zou dit in vertrouwelijkheid van de klant zijn en zouden vermeld zijn in de huidige termen en voorwaarden zodat u volledig geïnformeerd bent.

Updated 30/04/2016